تبلیغات
"> آزاد - شبان از ملت عشق است
 

شبان از ملت عشق است

نوشته شده توسط :انسان
یکشنبه 21 اسفند 1390-09:03 ب.ظ

 

وحى آمد ســـــوى موسـى از خـــــدا        بنده مــــــــــا را ز ما كـــردى جدا

تو براى وصـــــل كـردن آمـــــــــدى‏        نه برای فصـــــــل كــردن آمـــدى‏

هـــر كســـــــى را ســـیرتى بنهاده‏ام‏        هـــر كسى را اصـــطلاحى داده‏ام‏

در حقِ او مــــــــدح و در حقِ تــو ذم‏        در حقِ او شـهد و در حقِ تو ســــم‏

ما بـرى از پاك و ناپاكـــــــى همــــه‏         از گـــــرانجانى و چالاكى همـــــه‏

مـــــا بیرون را ننگــریم و قـــــــال را         ما درون را بنگــــــریم و حــــال را

موســـــــیا آداب ‏دانان دیگــــــــرند         ســـوخته جــان و روانان دیگــــرند

ملتِ عشق از همه دین‏ها جداســـــت‏          عاشــقان را ملت و مذهب خداسـت

در اینجا به یك نكتهء بسیار جالب كه بسیاری از شارحان مثنوی تماس نگرفته اند، اشاره كرده است. این دو بیت آخر، جان این حكایت است و برای بیان این مسئله مولانا ابیات متعدد را ردیف میكند تا به اصل و شیرهء مطلب میرسد. مقام (سوخته جان و روانان) را مولانا معرفی میكند كه بالاتر از همه مقام هاست. یكی موسی شناس و آداب دان است كه به عقل و فراست موسی را میشناسد و از طریق او خدا را، اما یكی سوخته جان و روانی است كه خدایش را به نوع خود می پرستد، دوست دارد و با او عشق میورزد و همه هستی خود را در راه او فدا میكند و به زبان و اصطلاح خود با خدای خود چنین نوحه را سر میدهد:

ای فـــدای تو همــه بز هـــای من       ای بیادت هی هی و هـــیــــهـــای من

تو كجایی تا شــــوم من چاكـــرت       چاروقـــت دوزم كنم شــــانه ســـرت

چاروقت دوزم شپش هایت كُشـــم       شــــیر پیشــــــت آورم ای محــــتشم

گــــر تو را بیمـاری یی آید به پیش          من تو را غمخوار باشم همچو خـویش

شبان از ملت عشق است، دین و مذهب را نمی شناسد، دین و مذهب او خدایش است و هرچه دارد فدای او میكند و زیباتر از این كه با نهایت قدسیت و عشق و خلوص نیت از خدایش كه معشوق بی همتای او است، یاد میكند و بالاخره، مولانا كام جان و روان ما را با این شكرِی از عشق و عرفان شیرین میسازد. 

سمیع رفیع،  ..   جرمنی

درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ: